Naša misija

 

Infocentar Načini pravi izbor je deo informacionog sistema Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (www.chess.edu.rs), organizovan u cilju promovisanja relevantnih, pouzdanih i naučno-dokazanih činjenica o povezanosti ishrane, fizičke aktivnosti i zdravlja.
Namenjen je podizanju obaveštenosti opšte populacije radi unapređenja dugoročnog zdravlja stanovništva Srbije svih uzrasta i prevencije najčešćih hroničnih oboljenja kojima je izloženo naše stanovništvo a koja nastaju kao posledica loših životnih navika koje se tiču ishrane i fizičke aktivnosti.

 

 

Relevantnost informacija

Informacije koje se prezentuju u okviru Infocentra potiču iz vrhunskih naučnih časopisa i preporuka vodećih međunarodnih i domaćih ustanova iz relevantnih oblasti. Sve informacije su pregledane i prikazane u skladu sa standardima dobre naučne prakse i principima nauke utemeljene na dokazima. Posebno se obraća pažnja na prikaz činjenica i preporuka iz studija koje su realizovane u više istraživačkih centara ili su dobijene meta-analizom većeg broja dobro kontrolisanih i standardizovanih istraživanja, što omoguća kreiranje najkvalitetnijih praktičnih preporuka.

Infocentar se redovno ažurira a informacije se prikazuju na srpskom jeziku u sažetom tekstualnom obliku pristupačnom za sve elektronske platforme, sa praktičnim preporukama pisanim i ilustrovanim tako da budu prihvatljive za opštu populaciju. Gde god je moguće, prezentovane informacije su povezane sa originalnim izvorom i bliskim sadržajima. Sve unete informacije su dodatno kategorisane shodno specifičnoj temi kojom se bave (npr. gojaznost, mediteranska ishrana, aerobni trening).

 

O kvalitetu prikupljenih i prezentovanih informacija stara se poseban akademski odbor Centra, koji čine profesori Univerziteta, eksperti za oblast ishrane i fizičke aktivnosti. Infocentar takođe regrutuje i povezuje stručne organizacije, kompanije i pojedince u cilju podrške promociji aktuenih informacija u oblasti ishrane, fizičke aktivnosti i hroničnih bolesti, prepoznajući istaknute činioce društveno odgovornog ponašanja u našoj zajednici.

 

 

Naša vizija

Naša vizija je da Infocentar Načini pravi izbor postane ključni informacioni portal na srpskom jeziku koji prikuplja objektivne informacije i pruža najkvalitetnije dokaze prilikom donošenja odluka o načinima ponašanja stanovništva u vezi sa ishranom i fizičkom aktivnosti.