Naslovna Fizička aktivnost

Fizička aktivnost

U kojoj meri se preživeli od raka pridržavaju smernica za zdrav život?

Američko udruženje za rak (ACS) objavljuje smernice o ishrani i fizičkoj aktivnosti za smanjenje rizika po zdravlje, kod pacijenata sa karcinomom i preživelih od istog. Studije pokazuju da je visok stepen pridržavanja takvih smernica...

Da li deca koja imaju psa imaju i bolju fizičku formu i nutritivni status?

Prethodna istraživanju ukazuju da odrasle osobe koje redovno izvode u šetnju svoje pse, mogu imati od toga zdravstvenih koristi; u proseku su više fizički aktivni i imaju povoljniji težinski status, od onih koji to...

Efekti bavljenja plivanjem tokom detinjstva i adolescencije na mineralnu gustinu kostiju

Imajući u vidu nekonzistentne rezultate prethodnih istraživanja, grupa naučnika iz Španije, sprovela je meta-studiju sa ciljem da utvrde da li sistematičan plivački trening može uticati na mineralnu gustinu kostiju u detinjstvu i adolescenciji. Plivači su...

Pravilna ishrana i aktivan životni stil u detinjstvu važni za mentalno zdravlje u adolescenciji

Prethodna istraživanja pokazuju da se približno polovina svih slučajeva poremećaja mentalnog zdravlja pojavljuje pre 14. godine života. Radi preventivnog delovanja, veoma je važno što ranije identifikovati faktore rizika na koje je moguće uticati. Brojne...

Zdravi životni stilovi su pozitivno povezani sa školskim uspehom

Dobro je poznato da životni stil, uključujući način ishrane, fizičku aktivnost, san i korišćenje računara/tv, značajno utiče na zdravlje, međutim, ova ponašanja su povezana i sa školskim uspehom dece i adolescenata. Pored toga, lošije...

Raspust povećava rizik od gojaznosti i fizičke neaktivnosti kod dece

Tokom proteke tri decenije, stručnjaci iz domena javnog zdravlja preduzimali su brojne mere u cilju zaustavljanja rastuće epidemije gojaznosti u detinjstvu. Uprkos naporima na terenu, nije postignut značajan napredak u smanjenju učestalosti gojaznosti kod...
stariji ljudi voze bicikl

Umerena fizička aktivnost smanjuje rizik od preloma kuka i drugih vrsta preloma

Frakture (prelomi) nastaju kao posledica delovanja više faktora, od kojih su najznačajniji oni vezani za kvalitet kostiju (npr. mineralna gustina kostiju) i rizik od pada (npr. mišićna snaga i ravnoteža). Istraživanja su potvrdila da...

Vežbe ravnoteže sa zatvorenim očima za poboljšanje posture starijih osoba

Posturalni status (postura) predstavlja sposobnost da se održi uspravan stav i ravnoteža tela, a njegova disfunkcionalnost povezana je sa povećanim rizikom od padova u starijem dobu. Jedna trećina starijih osoba od 65 godina i...
Muškarci trče kroz šumu

Nivo aerobne forme odraslih i rizik od pojave hipertenzije kasnije u životu

Visok krvni pritisak (hipertenzija) je zabrinjavajući zdravstveni problem s obzirom na to da predstavlja vodeći faktor smrtnosti usled kardiovaskularnih bolesti. Posebno je opasno što se krvni pritisak ne leči kod gotovo polovine ljudi koji...
dečak vozi bicikl

Aerobna forma predstavlja važan faktor u prevenciji metaboličkog sindroma kod gojazne dece

Gojaznost dece je jedan od vodećih izazova javnog zdravlja. Pored ostalog, gojaznost dece povezana je i sa povećanim rizikom od metaboličkog sindroma. Insulinska rezistencija, element metaboličkog sindroma, javlja se kada ćelije organizma ne reaguju...

Preuzmite pdf

Poslednje objave

Uticaj ishrane sa niskim sadržajem ugljenih hidrata i masti na bol kod osoba sa...

Osteoartritis je najčešći oblik artritisa, koji pogađa oko 15% populacije u SAD-u. Osteoartritis kolena postao je jedan od vodećih uzroka invaliditeta kod starijih osoba....

Vežbanjem do zdravijeg probavnog trakta

Nedavna istraživanja pokazuju da vežbanje može da doprinese poboljšanju zdravlja, uvećanjem bakterijske raznovrsnosti u crevima. Bakterije su često sinonim za infekciju i bolest, stoga mogu...

Brzo mršavljenje izgleda nije jednako korisno za žene i muškarce

Dijabetes melitus tip 2 je jedna od najbrže rastućih hroničnih bolesti u svetu. Poznato je da su glavni faktori rizika za njen razvoj višak...

Kinoa semenke snižavaju trigliceride kod gojaznih osoba

Kinoa je pseudo-žitarica prvobitno uzgajana u oblasti Anda. Popularnost kinoa semenki porasla je u poslednjih nekoliko godina, zbog dokaza o njihovim zdravstvenim benefitima i...

Benefiti mediteranskog načina ishrane za srce i metabolizam

Mediteranski obrazac ishrane se često opisuje kao tip ishrane sa niskim sadržajem crvenog mesa. Istraživanja pokazuju da se mršavo, neprerađeno crveno meso može uključiti...

Teško odolevamo ukusnoj hrani i kada smo siti

Jedenje u odsustvu gladi povezano je sa gojaznošću kod odraslih i dece. Nedavna studija ispitivala je stabilnost ovog ponašanja kod dece između 4,5 i...

Ishrana u prevenciji i kontroli dijabetesa tipa 2

Dijabetes je jedan od najvećih globalnih javnih zdravstvenih problema. Procenjuje se da će se prevalencija povećati sa 425 miliona ljudi u 2017. godini, na 629...

U kojoj meri se preživeli od raka pridržavaju smernica za zdrav život?

Američko udruženje za rak (ACS) objavljuje smernice o ishrani i fizičkoj aktivnosti za smanjenje rizika po zdravlje, kod pacijenata sa karcinomom i preživelih od...