Ishrana

Tanjir sa pekarskim pecivom

Zdravi načini ponašanja u školi mogu da pomognu u borbi protiv...

Više od petine adolescenata u razvijenim zemljama je gojazno. Pošto gojaznost u adolescenciji povećava rizik od zadržavanja gojaznosti u odraslom dobu i dugoročnog ugrožavanja...

Fizička aktivnost

U kojoj meri se preživeli od raka pridržavaju smernica za zdrav...

Američko udruženje za rak (ACS) objavljuje smernice o ishrani i fizičkoj aktivnosti za smanjenje rizika po zdravlje, kod pacijenata sa karcinomom i preživelih od...

Hronične bolesti

Deca u šetnji

Trend promene uhranjenosti dece i adolescenata od 1976. do 2016. godine

Pothranjenost, prekomerna uhranjenost i gojaznost u detinjstvu i adolescenciji povezani su sa brojnim štetnim posledicama po zdravlje tokom čitavog života. Međunarodna mreža istraživača iz...

Preuzmite pdf

Poslednje objave

Teško odolevamo ukusnoj hrani i kada smo siti

Jedenje u odsustvu gladi povezano je sa gojaznošću kod odraslih i dece. Nedavna studija ispitivala je stabilnost ovog ponašanja kod dece između 4,5 i...

Ishrana u prevenciji i kontroli dijabetesa tipa 2

Dijabetes je jedan od najvećih globalnih javnih zdravstvenih problema. Procenjuje se da će se prevalencija povećati sa 425 miliona ljudi u 2017. godini, na 629...

U kojoj meri se preživeli od raka pridržavaju smernica za zdrav život?

Američko udruženje za rak (ACS) objavljuje smernice o ishrani i fizičkoj aktivnosti za smanjenje rizika po zdravlje, kod pacijenata sa karcinomom i preživelih od...

Gubitak težine kod gojaznih pušača

Prestanak pušenja je povezan sa povećanjem telesne težine, ali je malo poznato o zavisnosti između učešća u intervenciji mršavljenja i pušenja. S tim u...

Kafa i kofein: dobri ili loši za demenciju?

Poznato je da su problemi sa pamćenjem obeležje Alchajmerove bolesti. Međutim, demenciju karakterišu i neuro-psihijatrijski simptomi, koji mogu biti prisutni već u prvim fazama...

Povezanost gojaznosti u detinjstvu sa rizikom od dijabetesa

Gojaznost u detinjstvu povezana je sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2 u odraslom dobu. Međutim, nije poznato da li se ovaj rizik smanjuje...

Da li deca koja imaju psa imaju i bolju fizičku formu i nutritivni status?

Prethodna istraživanju ukazuju da odrasle osobe koje redovno izvode u šetnju svoje pse, mogu imati od toga zdravstvenih koristi; u proseku su više fizički...

Efekti bavljenja plivanjem tokom detinjstva i adolescencije na mineralnu gustinu kostiju

Imajući u vidu nekonzistentne rezultate prethodnih istraživanja, grupa naučnika iz Španije, sprovela je meta-studiju sa ciljem da utvrde da li sistematičan plivački trening može...

Priručnici | Izveštaji | Statistika